Cel: tworzenie i prowadzenie projektów tutoringu

Tematyka: Tutoring jako projekt, kontrakt tutorski, diagnoza podopiecznego i tutora, metody, techniki i narzędzia pracy w tutoringu

Kurs zawiera treści, ćwiczenia i zestawienie narzędzi, które mogą być wykorzystywane w projekcie tutoringu.