Dla potrzeb dostawania procesów dydaktycznych w szkołach/ przedszkolach oraz dostosowania procesów komunikowania się z osobami dorosłymi pochodzącymi z Ukrainy Mentorzy Rozwoju podjęli się wykonania badania cech kulturowych Ukrainy.

Badanie kultury ukraińskiej ma na celu ustalenie podstawowych cech kulturowych Ukrainy, z którymi przyjdzie się zmierzyć dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prosimy osoby pochodzenia ukraińskiego, aby zechciały wziąć udział w tym badaniu. Przygotowaliśmy trzy kwestionariusze badawcze. Instrukcje i pytania w tych kwestionariuszach są w języku polskim i ukraińskim.

Coraz więcej osób z Ukrainy poszukuje i znajduje swoje miejsce w polskie szkole czy u polskiego pracodawcy. Polskie szkoły, urzędy, instytucje i pracodawcy zdają egzamin z człowieczeństwa otwierając serca i umożliwiając naukę i pracę. Należy przy tym pamiętać, że choć jesteśmy bliskimi sobie narodami, związanymi historią pełną chwały ale też problemów, to różnimy się w podstawowych cechach kulturowych. Różnice kulturowe, wcześniej czy później, będą prowadzić do konfliktów. Możemy i powinniśmy diagnozować różnice kulturowe, aby dostosowywać nasze relacje.

Prosimy o zrozumienie, gdy napotkacie nieprawidłowe idiomy ukraińskie, posługujemy się bowiem translatorem Googla.

З метою отримання дидактичних процесів у школах/дитсадках та коригування процесів спілкування з дорослими з України, Development Mentors провели дослідження культурних особливостей України.

Вивчення української культури спрямоване на визначення основних культурних особливостей України, з якими доведеться зіткнутися дітям, підліткам і дорослим. Просимо людей українського походження взяти участь у цьому опитуванні. Ми підготували три дослідницькі анкети. Інструкції та запитання в цих анкетах польською та українською мовами.

Все більше людей з України шукають і знаходять своє місце в польській школі або у польського роботодавця. Польські школи, офіси, установи та роботодавці здають іспит на людяність, відкриваючи серця та дають змогу навчатися та працювати. Слід пам’ятати, що хоча ми близькі один одному народи, пов’язані історією, повною слави, але й проблемами, ми відрізняємося за основними культурними характеристиками. Культурні відмінності рано чи пізно призведуть до конфліктів. Ми можемо і повинні діагностувати культурні відмінності, щоб налагодити наші стосунки.

Просимо з розумінням ставитися до некоректних українських ідіом, оскільки ми використовуємо перекладач Google