1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów korupcji i przeciwdziałania korupcji

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie korupcji

o    Określa skutki wystąpienia korupcji

o    Wyjaśnia zasady przeciwdziałania korupcji

·        Umiejętności:

o    Przedstawia procesy prowadzące do zapobiegania korupcji

o    Formułuje zasady służące zapobieganiu korupcji

·         Postawy

o    Uznaje szkodliwość korupcji

o    Przejawia szacunek wobec zasad zapobiegania korupcji