W tym kursie zamieściliśmy pisma z MEiN o przyjmowaniu dzieci z Ukrainy do szkól polskich oraz prowadzenia rozmów z uczniami na temat wojny na Ukrainie, także wpisywanie danych do SIO.

Dostęp jest bezpłatny