Cel: Prawne i orzecznicze aspekty nadzoru administracyjnego i finansowego nad szkołą/ przedszkolem.

Tematyka: zakres ingerencji, kompetencje organów, zakres i realizacja nadzoru

Po ukończeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

Tematyka szczegółowa:

•Nadzór, jako forma ingerencji władczej
•Zakres ingerencji w działalność szkoły
•Kompetencje organu stanowiącego JST
•Kompetencje organu wykonawczego JST
•Zakres nadzoru administracyjno-finansowego
•Uprawnienia osób wykonujących czynności nadzoru
•Zadania wyłączone z nadzoru administracyjno-finansowego
•Zasady gospodarki finansami i mieniem
•Relacje pomiędzy dyrektorem a głównym księgowym