Cel: prawne i orzecznicze aspekty realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa edukacyjnego oraz edukacji prawnej.

Tematyka: przedmiot usług, obsługa uprawnionego, dokumentacja i sprawozdawczość

Po ukończeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

Tematyka szczegółowa:

•Zadania starosty
•Finansowanie
•Zakresy nieodpłatnych usług
•Uprawnieni
•Prowadzenie punktów
•Wymagania dot. osób udzielających pomocy
•Dokumentowanie
•Kontrola