Cel: prawne i orzecznicze aspekty działania jednostek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zakres i form nadzoru nad tymi działalnościami.

Tematyka: żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nanie, opłaty i dotacje do opłat

Po ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie (certyfikat)

W kursie uwzględniono stan prawny, który wchodzi w życie z dniem 01.04.2022, zmieniony przepisami o kapitale rodzinnym.


Tematyka szczegółowa:

 • Podstawy prawne
 • Opieka nad dzieckiem do lat 3
 • Żłobek i klub dziecięcy
  • Kwestie organizacyjne
  • Zadania żłobka i klubu
  • Statut i regulamin organizacyjny
  • Opłaty za pobyt i wyżywienie
  • Dotacja celowa z JST i dotacja celowa z programów rozwojowych
  • Dofinansowanie obniżenia opłaty
  • Dni i godziny pracy
  • Organy w żłobku i klubie dziecięcym
  • Personel w żłobku i klubie dziecięcym
  • Warunki lokalowe
  • Rejestr żłobków i klubów
 • Dzienny opiekun
 • Zasady i tryb sprawowania opieki przez nianię
 • Podmiot sprawujący nadzór i jego uprawnienia
 • Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami
 • Sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3
 • Zawieszenie sprawowania opieki w związku z ze stanami szczególnymi
 • Pozostałe informacje