Cele: wiedza i umiejętności planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, uwzględniające aspekty neuronauk.
Tematyka Kluczowe neuroprocesy, neurony lustrzane, neuroprzekaźniki, emocje, uczenie się, jako funkcja rozwoju
Tematyka szczegółowa:

1.       Programowanie umysłów

2.       Kluczowe neuroprocesy

3.       Neurony lustrane

4.       Jak funkcjonuje mózg

5.       Neuroprzekaźniki i hormony

6.       Charakterystyka wybranych neuroprzekaźników

7.       Podstawowe funkcje mózgu

8.       Identyfikowanie emocji

9.       Charakterystyka wybranych emocji

10.   Radzenie siebie z emocjami

11.   Rozwój jako funkcja uczenia się

12.   Neurodydaktyczne aspekty rozwoju człowieka

W toku realizacji kursu, uczestnik może wymieniać poglądy i spostrzeżenia oraz zadawać pytania osobie, która przygotowała i prowadzi kurs, w formie wysyłanych wiadomości, na które uzyska odpowiedź.