Cel: wdrożenie procedur zarządzania antykryzysowego w jednostce organizacyjnej

Tematyka: Kryzys i jego aspekty, zarządzanie ryzykiem, zasady i tryb zarządzania kryzysem, zasady i tryb zarządzania antykryzysowego