Celem kursu/ szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów konfliktu interesów i przeciwdziałania konfliktom interesów