1.       Cele kursu/ szkolenia :

·         Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników w zakresie rozpoznawania przejawów konfliktu interesów i przeciwdziałania konfliktom interesów

2.       Korzyści z udziału w szkoleniu

Po zakończeniu kursu/ szkolenia uczestnicy

·        Wiedza w:

o    Definiuje pojęcie ryzyka, konfliktu interesów

o    Określa przyczyny konfliktu interesów

o    Określa skutki wystąpienia konfliktu interesów

o    Wyjaśnia zasady przeciwdziałania konfliktom interesów

·        Umiejętności:

o    Analizuje przejawy zachowań mogące wskazywać na konflikt interesów

o    Ocenia negatywne przypadki wystąpienia konfliktu interesów

o    Przedstawia procesy prowadzące do zapobiegania konfliktowi interesów

o    Formułuje zasady służące zapobieganiu korupcji (konfliktom interesów)

·         Postawy

o    Uznaje szkodliwość konfliktu interesów

o    Przejawia szacunek wobec zasad zapobiegania konfliktowi interesów