Cel: Rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się.

Tematyka: kompetencje kluczowe, struktura poszczególnych kompetencji, kompetencje, a podstawa programowa, klasyfikacja mierzalnych celów uczenia się

Uczestnik  nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia kompetencji; pojęcia kompetencji kluczowych, struktury kompetencji, opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; formułowania opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       Pojęcie kompetencji

2.       Pojęcie kompetencji kluczowych

3.       Kompetencje kluczowe a podstawa programowa

4.       Poszczególne kompetencje kluczowe

5.       Klasyfikacja mierzalnych celów nauczania/ uczenia się

6.       Opis kompetencji