Kurs obejmuje 6 godzin dydaktycznych

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy uczenia się oraz osoby uczące innych

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia kompetencji; pojęcia kompetencji kluczowych, struktury kompetencji, opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; formułowania opisów kompetencji językiem rezultatu uczenia się

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

1.       Pojęcie kompetencji

2.       Pojęcie kompetencji kluczowych

3.       Kompetencje kluczowe a podstawa programowa

4.       Poszczególne kompetencje kluczowe

5.       Klasyfikacja mierzalnych celów nauczania/ uczenia się

6.       Opis kompetencji