Cel: tworzenie i realizowanie innowacji i eksperymentów na lekcji

Tematyka: Innowacje, eksperymenty, eksperyment pedagogiczny, procesy, elementy, etapy w eksperymencie, przykłady eksperymentów

Uczestnik nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia innowacji i eksperymentu; struktury eksperymentów, przeprowadzania eksperymentów

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; planowania innowacji i eksperymentów;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

  1. Innowacja i innowacja w szkole
  2. Eksperyment i eksperyment pedagogiczny
  3. Eksperymenty i doświadczenia w szkole
  4. Przykłady i realizacje