Kurs obejmuje 2 godziny dydaktyczne. Stanowi bowiem prowadzenie do zagadnienia, które może być rozwijane na innych naszych kursach/ szkoleniach.

Adresatami kursu są osoby, które chcą usprawnić procesy uczenia się oraz osoby uczące innych

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji kluczowej uczestnika w zakresie uczenia się. Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia innowacji i eksperymentu; struktury eksperymentów, przeprowadzania eksperymentów

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; planowania innowacji i eksperymentów;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka zajęć:

  1. Innowacja i innowacja w szkole
  2. Eksperyment i eksperyment pedagogiczny
  3. Eksperymenty i doświadczenia w szkole
  4. Przykłady i realizacje