Cele: wiedza i umiejętności planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, uwzględniające aspekty neuronauk.
Tematyka: Kluczowe neuroprocesy, neurony lustrzane, neuroprzekaźniki, emocje, uczenie się, jako funkcja rozwoju, kompetencje umysłowe, potrzeby, relacje społeczne, ćwiczenia wspomagające pracę umysłową
Uczestnik kursu nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: predykatorów rozwoju człowieka, które wpływają na złożoność jego mózgu i umysłu; kluczowych neuroprocesów i zasad funkcjonowania mózgu i umysłu, które mogą być wykorzystywane w procesie uczenia się; działania neuroprzekaźników i hormonów; wpływu emocji i potrzeb na rozwój kompetencji; roli zmysłów w procesie uczenia się;

·         Umiejętności: wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce swojego działania; unikania zaburzeń w gospodarcze neuroprzekaźnikami i hormonami oraz zaburzeń emocjonalnych; koncentracji uwagi; relaksacji; stosowania ćwiczeń fizycznych i rozwijających pamięć; budowania relacji z innymi osobami opartych na procesach współpracy;

·         Postawy: skłonności do uczenia się; szacunek wobec procesów uczenia siebie i innych; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       Predykatory rozwoju człowieka

2.       Złożoność mózgu

3.       Jak pracuje mózg

4.       Neuroprzekaźniki i hormony

5.       Emocje w procesie uczenia się

6.       Potrzeby w procesie uczenia się

7.       Kompetencje umysłowe w procesie uczenia się

8.       Funkcje zarządcze i zmysły

9.       Uczenie się przy wykorzystywaniu ćwiczeń fizycznych, koncentracji uwagi, synchronizacji i relaksacji, technik pamięciowych

10.   Budowanie relacji z podwładnym/ dzieckiem/ uczniem