Cel: doskonalenie umiejętności interpersonalnych:

Tematyka: kompetencje i ich struktura, atrakcyjność interpersonalna, zaangażowanie i satysfakcja z relacji, usankcjonowane zachowania, techniki wywierania wpływu, umiejętność przekonywania