Cel: zastosowanie teorii ograniczeń (TOC) oraz myślenia krytycznego w procesach dydaktyczno-wychowawczych

Tematyka: Zastosowania narzędzi TOC w uczeniu siebie i innych, dokonywanie interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym, rozwijanie umiejętności dowodzenia i argumentowania, rozpoznawanie i unikanie błędów logicznych

Uczestnik nabędzie:

·         Wiedza dotycząca: pojęcia i mechanizmów teorii ograniczeń; zastosowania teorii ograniczeń w uczeniu siebie i innych;

·         Umiejętności: wykorzystywania narzędzi teorii ograniczeń w procesach rozwiązywania problemów; interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym; dowodzenia i argumentowania; stosowania procedur (rutyn) myślenia krytycznego; dokonywania wnioskowań logicznych; rozpoznawania i unikania błędów logicznych;

·         Postawy: skłonności do stosowania myślenia krytycznego; szacunek wobec procesów myślenia logicznego; szacunek wobec siebie i innych; podwyższenie samooceny;

Tematyka szczegółowa:

1.       TOC – pojęcie i mechanizmy

2.       TOC a inne, wybrane, metody/ techniki/ narzędzia w zarządzaniu

3.       Zastosowania narzędzi TOC w uczeniu siebie i innych

4.       Pojęcie krytycznego myślenia

5.       Dokonywanie interpretowania, analizowania, wnioskowania i oceniania wypowiedzi pod kątem logicznym

6.       Rozwijanie umiejętności dowodzenia i argumentowania

7.       Rozpoznawanie i unikanie błędów logicznych w rozumowaniu