Szkolenie z zakresu prowadzenia e-learningu z wykorzystaniem platformy Moodle.