Szkolenie zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracy z oprogramowaniem Microsoft Excel (wchodzącym w skład Office 365), wymagane podczas egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Jak nauczać matematyki z wykorzystaniem narzędzi TIK?

Jak nauczać języka polskiego z wykorzystaniem narzędzi TIK?

Dzięki szkoleniu:

  • zmniejszysz ryzyko przeoczenia symptomów występowania prześladowań uczniów w cyberprzestrzeni,
  • przypomnisz sobie, gdzie należy szukać wsparcia dla ucznia, który stał się ofiarą przemocy w przestrzeni internetowej,
  • uchronisz się przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet.