Cele: podniesienie kompetencji uczestników szkoleń

1.       Liczba godzin 16

2.       Cele szkolenia

Cel ogólny: wzmocnienie kompetencji posługiwania się metodą uczenia rówieśniczego, tworzenia, realizowania i ewaluacji procesów uczenia się

Cele szczegółowe: nabycie kompetencji obejmujących

·        stosowanie technik i narzędzi uczenia rówieśniczego

·        projektowanie działań

·        zarządzanie ryzykiem


1.       Liczba godzin 16

2.       Cele szkolenia

Cel ogólny: wzmocnienie kompetencji posługiwania się metodą tutoringu w pracy, tworzenia, realizowania i ewaluacji projektu tutoringowego

Cele szczegółowe: nabycie kompetencji obejmujących

·        stosowanie technik i metod prowadzenia projektu

·        wykorzystanie praktycznych narzędzi metody projektu

·        formułowanie celów projektowych i kontrolowania ich osiągania

·        projektowanie działań

·        zarządzanie ryzykiem


1.       Liczba godzin 8

2.       Cele szkolenia

Cel ogólny: wzmocnienie kompetencji uczestników w kontekście modelowania aktywnych refleksyjnych i odpowiedzialnych postaw podopiecznych sprzyjających ich rozwojowi

Cele szczegółowe:

·        stosowanie technik i metod prowadzenia coachingu

·        wykorzystanie praktycznych narzędzi pracy coachingowej

·        formułowanie celów rozwojowych i kontrolowania ich osiągania

·        projektowanie sesji coachingu

·        radzenie sobie w trudnych sytuacjach i z „trudnymi pacjentami”


1.       Liczba godzin 16

2.       Cele szkolenia

Cel ogólny: wzmocnienie kompetencji posługiwania się metodą projektu w pracy, tworzenia, realizowania i ewaluacji projektu

Cele szczegółowe: nabycie kompetencji obejmujących

·        stosowanie technik i metod prowadzenia projektu

·        wykorzystanie praktycznych narzędzi metody projektu

·        formułowanie celów projektowych i kontrolowania ich osiągania

·        projektowanie działań

·        zarządzanie ryzykiem

3.       Tematyka szkolenia

·         Wprowadzenie do pracy metodą projektu

·         Podstawowe elementy projektu

·         Zarządzanie projektem

·         Zarządzanie zespołem projektowym

·         Problemy w pracy metodą projektu

·         Tworzenie interdyscyplinarnych projektów opartych na współpracy i wykorzystaniu technologii

·         Praca warsztatowa