Prowadzimy kursy i szkolenia dla gmin i powiatów (JST), dla radnych oraz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminy i powiaty. Szkolimy pracowników pomocy społecznej i pomocy rodzinie, pracowników urzędów pracy, jednostek kultury i innych jednostek organizacyjnych. Szkolimy pracowników spółek samorządowych. Prowadzimy szkolenia  z ustawy samorządowej, wykorzystując orzecznictwo w zakresie odpowiadającym tematyce szkolenia oraz z ustaw regulujących poszczególne zadania własne lub zlecone. Prowadzimy kursy coachingu i mentoringu. Uczymy jak obsługiwać klienta i jak porozumiewać się w zespole. Organizujemy szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, a także w trybie online (zdalne). Oraz wiele innych