W toku kursu omówione zostają zagadnienia dot. zatrudniania i zwalniania pracowników, praw i obowiązków pracodawcy, prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej