Metody, narzędzia i techniki zbierania informacji w ramach prowadzonych badań naukowych